เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำนิติบุคคลอาคารชุด) จ.กาญจนบุรี

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำนิติบุคคลอาคารชุด) จ.กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี – ามสามารถ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับเรา สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน (80,000 บ./ปี) และครอบครัว (20,000 บ./ปี) ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์ม (บางตำแหน่ง) ฝึกอบรมและพัฒนา ศึกษาดูงาน กิจกรรมงานปีใหม่และงานกีฬา ทุนการศึกษาบุตร พักร้อนประจำปี 6-12 วัน โบนัส สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ธนาคารออมสิน เงินกู้ฉุกเฉิน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำนิติบุคคลอาคารชุด) จ.กาญจนบุรี รายละเอียดของงาน 1.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่และเจ้าข…องร่วม 2.งานจัดทำ – จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมดหมู่ 3.เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมบริษัท 4.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง, อายุ 23-30 ปี ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไปด้านการติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นเป็นกรณีพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มี service Mind…

21 January 2017 | 11:41 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments