เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการปราจีนบุรี)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – ะจำศูนย์บริการต่างจังหวัด 12.รถรับ-ส่งพนักงาน 13.ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 14.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำศูนย์บริการปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน 1. ดึงข้อมูลยอดขายประจำวัน & ประจำสัปดาห์ , ใบเสนอราคา, และ DO ค้างของศูนย์บริการ(ทุกสิ้นเดือน) 2. ทำการสรุปวิเคราะห์จำนวนใบเสนอราคาที่ปิดได้, ปิดไม่ได้, และยังไม่ได้ปิดทั้งหมดของแต่ละศูนย์เป็นรายเดือน 3. ดูแลสต็อก จัดเก็บ และสั่งซื้อแบบฟอร์มฝ่ายบริการ (เอกสารควบคุม) เพื่อให้มีสต็อกของตลอดเวลา สำหรับการเบิกไปใช้งาน 4. ทำ…ถานะ JOB ทั้งหมดรายเดือน เพื่อหาสาเหตุงานที่ยังไม่ได้ปิด ยังไม่ได้ออก INV และทำรายงานให้กับหัวหน้า 9. ทำการสรุปการเข้าทำ PM ของแต่ละศูนย์ให้ตรงตามตารางงาน ดูข้อมูลการเลื่อนวันทำงาน และเลยกำหนดวันเข้า จากโปรแกรม MM ทุกวัน เพื่อทำการติดตามหาสาเหตุการเลื่อน หรือเลยกำหนดวันเข้า และรายงานส่งให้กับหัวหน้า 10. ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 11. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 304 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อ…

24 March 2017 | 11:47 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments