เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการโซนรังสิตคลอง 4

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการโซนรังสิตคลอง 4

AP (Thailand) Public Company Limited – จังหวัดนนทบุรี – AP (Thailand) Public Company Limited บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองชีวิตของคนเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อโครงการบ้านกลางกรุง, บ้านกลางเมือง, The City, The Address, The Centro, Rhythm และ Life@ กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงขอมอบโอกาสสำคัญให้ผู้มีความสามารถ และรักความก้าวหน้าที่ต้องการร่วมสร้างความสำเร็จเพื่อยกระดับชีวิต และความเป็นอยู่ของคนเมืองไปพร้อมกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำโครงการโซนรังสิตคลอง 4 • เป็นศ…ะสามารถลดความผิดพลาดหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สวัสดิการ : – ค่าครองชีพ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ – โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง – เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร แต่งงาน – Incentive (บางตำแหน่ง) – สิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัย – อื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์งานด้านธุรการ/ จัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป 4…

16 July 2017 | 7:51 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments