เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่"

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ""ประจำสำนักงานใหญ่"

กรุงเทพฯ – บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงทางด้านโรงภาพยนตร์, โบว์ลิ่ง โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า, และเอส เอฟ สไตรค์โบว์ เจ้าหน้าที่ธุรการ “”ประจำสำนักงานใหญ่” รายละเอียดงาน : ดำเนินการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลของแผนกทั้งหมดและปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา ดำเนินการอื่นๆตามคำสังผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัต…ิงาน : แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ปทุมวัน อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี 4. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 5. โทร : 086-322-3430 , 091-778-0211…

11 May 2016 | 3:34 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments