เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสัตวแพทย์) * * * ด่วน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสัตวแพทย์) * * * ด่วน 1 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ – กรุงเทพฯ – ริการให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบครัน โดยใช้ชื่อว่า Thonglorpet International Hospital เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายสัตวแพทย์) * * * ด่วน 1 ตำแหน่ง * * * – ประสานงานติตต่อเอกสารระหว่างสัตวแพทย์กับแพทย์สภา – ดูแลเรื่องเอกสารสัตวแพทย์ใหม่ที่เข้ามาทำงาน – ดูแลเรื่องเอกสาร ในการ(Round Case)/ประชุมของทีมสัตวแพทย์ – ประสานงานร่วมกับ Supplier ในการอบรมสัมนาของทีมสัตวแพทย์ – ดูแลเรื่องการจัดอบรม ภายในและภายนอก ของทีมสัตวแพทย์ – ประสานกับทีมสัตว…ี และมี Service Mind สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (ซอยเพชรพระราม) ถนนพระราม9 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : หลักฐานการสมัครงาน : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, Transcript (เซ็นต์รับรองสำเนาทุกฉบับ) และรูปถ่าย 1 ใบ -สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด (สำนักงานใหญ่) -สมัครทางจดหมาย หรือ E-Mail ได้ที่ : pongpat_c@thonglorpet.com,Naruemol_h@thonglorpet.com TEL : 02-079-9910 ติดต่อคุณพงษ์พัฒน์,คุณนฤมล Line:@mco7597z ***บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่สม…

13 June 2018 | 7:51 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments