เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดชลบุรี – เรือนจำกลางชลบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดของงาน : คุณสมบัติ : เรือนจำกลางชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เรือนจำกลางชลบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ)สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเรือนจำกลางชลบุรี อัตราเงินเดือน : 7,010 บาท 1.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (ชาย) – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกส…าขา – เป็นชาย ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านทะเบียนและธุรการ) (หญิง) – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา – เป็นหญิง ที่มีร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครได้ที่ เรือนจำกลางชลบุรี ตั้งแต่ 14 – 18 มิถุนายน 2553 จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1 ช…

9 February 2017 | 5:07 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments