เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ยก ลาก ดึง ทุกชนิด หนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งสร้างชื่อเสียง โดยมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ,อุตสาหกรรมประมงก่อสร้างและอื่นๆ เจ้าหน้าที่ธุรการ รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการขายและส่งออก เอกสารการจัดซื้อ การจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า ดูแลการจัดเก็บเอกสารสนับสนุนการขายและการจัดซื้อ รวมถึงการประสานงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนง…านด้านธุรการงานขายและจัดซื้อเพื่อให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรงตามความต้องการใช้ อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. – เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป 2. – สำเร็จวุฒิการศึกษาในระดับปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. – เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 4. – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน ฟัง) อยู่ในเกณฑ์ดี 5. – สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (โดยเฉพาะ Word,Excel) Internet และ E-mail ได้เป็นอย่างดี) 6. – มีความกระตือรือร้น , มีบุคลิกความเป็นผู้นำ , กล้าค…

11 November 2015 | 8:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments