เจ้าหน้าที่ธุรการ

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

Overseas Transport Co., Ltd. – ไทย – Overseas Transport Co., Ltd. ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง ลักษณะงาน : 1. ดูแลการเบิก-จ่ายเงินของบริษัท 2. รวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งบัญชีทุกสิ้นเดือน 3. ทำเอกสารวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบหัก ณ ที่จ่าย 4. ติดตามสอบถามรับเช็ค คุณสมบัติผู้สมัคร : – วุฒิการศึกษา ระดับปวส.-ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป (ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ต้องพร้อมที่เรียนรู้) – มีความใฝ่รู้ใน…สิ่งใหม่ๆ – มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ – มีความสามารถในภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน – มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี – มีความรับผิดชอบสูง – สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ สวัสดิการ : ประกันสังคม ประกันอุบติเหตุ ชุดยูนิฟอร์มประจำออฟฟิศ สถานที่ปฏิบัติงาน : การท่าเรือแห่งประเทษไทย อาคารบี จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา วิธีการรับสมัคร : ยื่นประวัติด้วยตัวเองได้ที่ ห้อง 6/10, 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แข…

25 March 2016 | 6:45 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments