เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด – ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร – จังหวัดชลบุรี – – รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า – ทำเอกสาร,ทำข้อมูลเเจ้งซ่อมลงระบบ – สามารถพิมพ์เอกสาร จัดเตรียมเอกสารเอกสารต่างๆได้ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัยที่ดี มีความเอาใจใส่ในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีที่งานเร่งด่วน สวัสดิการ 1. สวัสดิการค่าอาหาร 2. ค่าที่พัก 3. ค่าโทรศัพท์ 4. ค่ายานพาหนะ 5. สวัสดิการทุนการศึกษาต่อของพนักงาน 6. สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. สวัสดิการประกันสุขภาพครอบคลุมค…รอบครัว (คู่สมรสเเละบุตร) 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 9. สวัสดิการโบนัส 10 เดือน / ปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) 10. สวัสดิการเงินช่วยเหลือการสมรส 11. สวัสดิการเงินทุนการศึกษาบุตร 12. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 13. สวัสดิการเช็คของขวัญวันเกิด 14. สวัสดิการค่าฌาปนกิจศพ พนักงาน คู่สมรถ บุตร บิดามารดา 15. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานที่เสียชีวิต โดยเป็นทุนการศึกษาของบุตร 16. สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมทบทุน กรณีพนักงานมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินแก่ มูลนิธิต่างๆ 17. สวัสดิการฝึกอบรมในและนอกสถานที่ 18. สัมม…

5 March 2017 | 12:08 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments