เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Staff (สาขาหลักเพชรเกษม)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Staff (สาขาหลักเพชรเกษม)

THAI SECOM SECURITY Co., Ltd. – ตลิ่งชัน, ตลิ่งชัน, กรุงเทพฯ – ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา, กรุงเทพฯ – THAI SECOM SECURITY Co., Ltd. บริษัทของคนไทยร่วมทุนระหว่าง เครือสหพัฒน์ และ SECOM จากญี่ปุ่น ดำเนินกิจการให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย (Alarm System) ระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ CCTV, Access Control เป็นต้น เจ้าหน้าที่ธุรการ Admin Staff (สาขาหลักเพชรเกษม) งานธุรการภายในสาขาหลัก ประสานงาน เรื่องสัญญา ติดต่อบัญชี เรื่องการขออนุมัติภายในของพนักงานในสาขาหลัก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบกา…รณ์) สวัสดิการ : ประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน สวัสดิการประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสปีละ 2 ครั้ง รางวัลเบี้ยขยัน รางวัลอายุงาน กิจกรรมสันทนาการประจำปี (เครื่องแบบ, ที่พัก เฉพาะบางตำแหน่ง) เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน 4. มีทักษะในการสื่อสาร , มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทนสูง 5. ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 6. สา…

6 April 2017 | 1:21 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments