เจ้าหน้าที่ธุรการ Tenant Service & Building

งาน หางาน สมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ Tenant Service & Building

Central Smart Jobs – กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่ธุรการ Tenant Service & Building พลาซ่า | กรุงเทพมหานคร Job Id. 295031 Job Reference No. 86 ร่วมสร้างโอกาสและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ ประจำสาขา บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน และอดกลั้นในการปฏิบัติงาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ดี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี รักการทำงานเป็นท…ีมและสามารถประสานงานได้ดี วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง…

11 July 2015 | 7:45 am

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments