เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี – distributes its products including fire, marine, auto and personal accident insurance through banks, brokers, agents and its branch network comprising 15 offices. สวัสดิการ 1. เงินโบนัสประจำปี 2. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันชีวิตกลุ่ม 4. ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD,Dental) 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และเงินกู้ทั่วไป 7. ทุนการศึกษา 8. เงินช่วยเหลือ (งานแต่ง,ฌาปนกิจครอบครัว) 9.ส่วนลดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รา…ยละเอียดของงาน ออกเยี่ยมเยียนสาขาธนาคาร/ ธุรกิจลูกค้าบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหา กระตุ้นการขายและติดตามวัดผลในแต่ละ Campaign ที่ธนาคารและบริษัทฯ ร่วมกับจัดขึ้น ให้ความรู้/อบรมย่อย กับพนักงานธนาคาร และจัดทำ Activity Report รายสัปดาห์/เดือน สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดเพชรบุรี อัตรา 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, ประกันภัย มีประสบการณ์ด้านการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ 0-3 ปี สามารถขับรถยนต์ได้ และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี หา…

22 August 2016 | 10:03 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments