เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)

บุญรอดบริวเวอรี่ – ตำบลบางเลน, อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม – าพ เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม 3 – 5 ปี มีความรู้ด้าน โปรแกรม MS office , MS Access มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP, Food Safety , ISO9001 และ OEE สามารถทำงานเป็นกะได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ :99 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 ติดต่อ คุณกรวีร์ คนึงเพียร เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและสวัสดิการ Konravee_k@boonrawd.co.th โทรศัพท์ :02-242-4253 โทรสารกลาง :034-245682…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ ควบคุมานการบรรจุเบียร์ขวด รวมถึงการติดตามแผนการบรรจุ,การปรับปรุงกระบวนการ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ,ประสิทธิภาพกระบวนการ,การเบิกสั่งซื้อวัตถุดิบ ควบคุมดูแลการบรรจุเบียร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด วิธีการปฏิบัติงาน และมาตรฐานของบริษัทฯ ปรับปรุงและรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO9001,ISO2200,ISO14001,GMP&HACCP คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภ…

19 January 2017 | 8:18 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments