เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่บรรจุเบียร์ (ประจำที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม)

บุญรอดบริวเวอรี่ – อำเภอบางเลน, จังหวัดนครปฐม – ขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพศชาย/หญิง อายุ 22-27 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีความรู้ด้าน โปรแกรม MS office , MS Access มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ และ GMP & HACCP สามารถทำงานเป็นกะได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ :99 หมู่ 10 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ :034-245600 โทรสารกลาง :034-245682 Website:…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ ดูแลควบคุมการบรรจุเบียร์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ควบคุมดูแลการบรรจุเบียร์ให้เป็นไปตามข้อมกำหนด วิธีการปฏิบัติงาน และมาตรฐานของบริษัทฯ ตรวจสอบค่า OEE ประจำวันและติดต่อประสานงานกับทางวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ OEE คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สา…

19 September 2015 | 1:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments