เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ตาก,จันทบุรี,ราชบุรี,ชุมพร,ลำปาง,ร้อยเอ็ด,สุรินทร์)

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ตาก,จันทบุรี,ราชบุรี,ชุมพร,ลำปาง,ร้อยเอ็ด,สุรินทร์)

ไทย – ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า และการกระจายสินค้า สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ – วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน – เครื่องแบบพนักงาน – โบนัส – เบี้ยขยัน – สังสรรค์ประจำปี – รางวัลอายุงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ตาก,จันทบุรี,ราชบุรี,ชุมพร,ลำปาง,ร้อยเอ็ด,สุรินทร์) รายละเอียดของงาน -ตรวจรับเข้า จ่ายออกสินค้า -จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ -ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค…้าและหน่วยงานอื่นๆ -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ต.วัดใหม่ จ.จันทบุรี, ต.เจดีย์หัก จ.ราชบุรี, ต.นาชะอัง จ.ชุมพร, ต.ชมพู จ.ลำปาง, ต.เหนือเมือง จ.ร้อยเอ็ด, ต.นอกเมือง จ.สุรินทร์) หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 14 เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย/หญิง อายุ 23-28 ปี วุฒิการศึกษา: ปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน และคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง สามารถใช้ MS office (Excel, Word, Outlook) ได้เป็นอย่าง…

12 January 2017 | 11:58 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments