เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ชัยภูมิ

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ชัยภูมิ

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – ราในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ชัยภูมิ ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ อัตรา 1 เงินเดือน 13500 สวัสดิการ รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือพ…นักงานด้านอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีใจรักงานบริการ ชอบเรียนรู้ 4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี 5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัิติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ชัยภูมิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน – ติดต่อคุณนรินทร์ธร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 28 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชด…

22 August 2015 | 6:59 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments