เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – จังหวัดฉะเชิงเทรา – ในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน 13500 สวัสดิการ รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก ค่ารักษ…าพยาบาล , ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง 3. มีใจรักงานบริการ ชอบเรียนรู้ 4. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี 5. ปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัิติงานในสาขาอื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นครั้งคราวได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ฉะเชิงเทรา พน…

24 September 2015 | 3:16 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments