เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา

Ocean Life Insurance PC.L – กรุงเทพฯ – ก้าวสู่บริษัทประกันชีวิต อันดับ1 ใน 5 ในปี 2563 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ฉะเชิงเทรา สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันพุธที่ 30 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 23 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : , เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : • ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ม…ีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ สวัสดิการ – ประกันชีวิต – เงินโบนัสตามผลงาน – สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม – ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สวัสดิการเพิ่มเติม : *รายได้และสวัสดิการ* รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก ค่ารักษาพยาบาล, ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท คุณสมบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 22 – 29 ระ…

23 September 2015 | 10:59 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments