เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด – จังหวัดกำแพงเพชร – ้อ เท่านั้น ดังนี้ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาท่ามะเขือ จังหวัดกำแพงเพชร รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น อัตรา หลายอัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล,ประกันชีวิต,ค่าทันตกรรม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,โบนัสตามผลประกอบการและผลงานส่วนบุคคล,กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานและการฝึกอบรม ฯลฯ คุณสมบัติผู้สม…ัคร : 1. เพศชาย อายุระหว่าง 24-32 ปี 2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี – การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้และและมีใบขับขี่ 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้ 5. สามารถปฎิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี 6. เป็นคนพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาท่ามะเขือ จังหวัด กำแพงเพชร วิธีการรับสมัครงาน ผู้สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อม Resume ทา…

13 November 2015 | 4:55 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments