เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ยานนาวา, สาทร, กรุงเทพฯ – บางคอแหลม, บางคอแหลม, กรุงเทพฯ – บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเซียล อินโนเวชั่น จำกัด บริษัทที่ทำธุรกิจส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคม โดยเป็นทำหน้าที่แทนหน่วยงานที่สนใจทำโครงการด้านการพัฒนาสังคม (CSR) ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง ลักษณะงาน : • เป็นพนักงานสัญญาจ้างรายโครงการ (16 ม.ค.-30 ก.ย.2560) ประจำที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีลุมพินี จะ…รแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงให้คำแนะนำ 7. ต้อนรับผู้เยี่ยมชมหมู่คณะ 8. จัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 9. สรุปผลการให้บริการรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนางานบริการ 10. ออกแบบและจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนสรุปรายงานประจำเดือน 11. ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 12. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านงานบริการ งานกิจกรรม 1. วางแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเป้าหมาย 2. ออกแบบและจัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. ร่วม…

26 January 2017 | 7:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments