เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ-ซัพพลายเชน (กทม, กำแพงเพชร และอยุธยา)

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ-ซัพพลายเชน (กทม, กำแพงเพชร และอยุธยา)

จังหวัดกำแพงเพชร – ตำบลวังน้อย, อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – าน, โบนัส ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ-ซัพพลายเชน (กทม, กำแพงเพชร และอยุธยา) รายละเอียดของงาน 1. สนับสนุน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบต่างๆ ที่ใช้งานจริงใน Business Unit ที่ได้รับมอบหมาย 2. นำเสนอการออกแบบ หรือแก้ไขปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระบุความต้องการของผู้ใช้ จัดทำเอกสารสรุปความต้องการ และแปลงความต้องการทางธุรกิจไปเป็น system specification เพื่อให้ทีมพัฒนาระบบมาช่วยดูแลในเรื่องการพัฒนาต่อไป 3. ช่วย…ในการทดสอบ performance และ usability ของโปรแกรมระบบ ให้ feedback กับทางทีมพัฒนาระบบเพื่อการปรับปรุง 4. พิจารณา capacity ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนำเสนอการจัดซื้อ หรือปรับปรุง specification เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานตามลักษณะการใช้งานระบบ 5. พิจารณาผลกระทบทางธุรกิจของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่ สนง.ใหญ่ อาคารเล้าเป้งง้วน1, สำนักงานกำแพงเพชร, สำนักงานวังน้อย (กม61) แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา ตา…

10 February 2017 | 11:56 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments