เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บริหารความปลอดภัย

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – สาขาวิชาชีพ : อื่นๆ จำนวนที่รับ: ไม่ระบุ อัตรา ลักษณะงาน : 1. บริหารความปลอดภัยสถานที่ อาคาร และทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน 2. บริการและดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เข้ามาติดต่อ 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย คุณสมบัติผู้สมัคร: – เพศชาย อายุ 22-40 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หากจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์ทางด้านการรักษาความ…ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง และทราบกฎจราจร – สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์ – สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้ สวัสดิการ: ค่ารักษาพยาบาลของของตนเอง และครอบครัว – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต – ห้องอาหารพนักงาน – เครื่องแบบพนักงาน – การตรวจสุขภาพประจำปี – เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, บำเพ็ญกุศลศพ, กรณีไฟไหม้ – การฝึกอบรมเพิ่มเติม ประเภทงาน: งานประจำ (Full time) เงินเดือน: No define สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมวัน กรุงเทพมหา…

4 October 2015 | 11:12 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments