เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง

งาน หางาน เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง – – ประกันอุบัติเหตุ – ลาพักร้อน 10 วันต่อปี – สวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง รายละเอียดของงาน 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เพิ่ม Direct Sales Partner – DSP เฉพาะพื้นที่ UPC) 2. วิเค…ราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สถานที่ปฏิบัติงาน สนใจสมัครและสอบถามที่สำนักงานทรูลำปาง ตรงข้าม Big C ลำปาง จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น. ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 15,000 ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทาง…

20 August 2015 | 10:44 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments