เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – ติดล้อ เรามุ่นมั่นให้บริการทางการเงินที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีความเป็นธรรม โปรงใส และสะดวกรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงานทุกคน เราจึงเป็นชื่อแรกที่ลูกค้านึกถึง ไว้ใจ แนะนำ และบอกต่อมากที่สุด เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่ สมุทรสาคร – นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ – งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ – ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา – งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : หลายอัตรา…) 5. มีความสามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่ 6. ทักษะด้านงานขายและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร จังหวัด : สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน : สมัครผ่านทาง Jobth สามารถติดต่อได้ คุณกระแต 065-5167797, 088-2260872 E-mail : Amphaporn.De@ngerntidlor.com, Armonrat.P@ngerntidlor.com บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อ : 027921888 ต่อ 5024 – 5030 แผนกสรรหาและว่าจ้าง…

14 March 2019 | 8:40 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments