เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า Tenant Relations & Mktg พิจิตร

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า Tenant Relations & Mktg พิจิตร

ไทย – Tops Supermarket สวัสดิการ 1. ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 40,000 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ชุดยูนิฟอร์ม 4. ค่าช่วยเหลือค่าเดินทางวันละ 45 บาท 5. ค่านั่งเครื่องวันละ 25 บาท 6. ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี 7. ประกันชีวิต ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า Tenant Relations & Mktg พิจิตร รายละเอียดของงาน 1.สำรวจพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขาย 2.ออกสำรวจตลาดว่าในปัจจุบันมีธุรกิจ บริการ หรือกิจกรรมใหม่ๆ 3.ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตร…วจสอบความพร้อมของสถานที่และทรัพย์สินต่าง เช่น ร้านค้า แผนกอาคารและสถานที่ ฝ่ายการเงิน เป็นต้น 4.ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำสัญญาให้มีความสมบูรณ์ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ทางสายงานอย่างน้อย 1 ปี มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลข มีจิตใจรักการบริการ ม…

5 May 2017 | 10:59 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments