เจ้าหน้าที่บริหารระบบการจัดการ (หาดใหญ่ จ.สงขลา)

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารระบบการจัดการ (หาดใหญ่ จ.สงขลา)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา – ่าเดินทางไปโรงงาน ตจว. (ตามตำแหน่ง) เงินช่วยเหลือ บิดา มารดา เสียชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารระบบการจัดการ (หาดใหญ่ จ.สงขลา) รายละเอียดของงาน 1. งานควบคุมเอกสารในระบบ 2. ตรวจติดตามระบบภายในของบริษัทฯทุกสาขา 3. งานติดตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 4. ติดตามการดำเนินการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องอันเกิดจากกิจกรรมต่างๆรวมถึงข้อร้องเรียนลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 ตำ…,500 employees from diverse backgrounds. We provide career growth opportunities to our employees and encourage innovation. As a growing corporation, THAITEX is always on the lookout for capable, confident and committed individuals to serve our expanding operation in Thailand. สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุหมู่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ค่าล่วงเวลา สวัสดิการเงินกู้ยืม สวัสดิการกรณีเยี่ยมไข้-คลอดบุตร เสื้อฟอร์ม (เสื้อโปโล) เบี้ยเลี้ยง+ค…

3 March 2017 | 11:54 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments