เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน โรงงานสามารถวิศวกรรม (รังสิต) จ.ปทุมธานี

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน โรงงานสามารถวิศวกรรม (รังสิต) จ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – 8.เงินกู้ สำหรับพนักงาน 9.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน ถึงแก่กรรม 10.เงินช่วยเหลือ กรณีบุคคลในครอบครับพนักงาน ถึงแก่กรรม 11.ตรวจสุขภาพประจำปี 12.ทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน 13.ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในราคาพิเศษ 14.สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน โรงงานสามารถวิศวกรรม (รังสิต) จ.ปทุมธานี รายละเอียดของงาน – รับผิดชอบงานทางบัญชีต้นทุน – หากมีประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 18,000…ด้วยบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาโดยตลอดกว่า 50 ปี และปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและระบบการสื่อสารข้อมูลครบวงจร มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศที่ส่งมาด้วย สวัสดิการ 1.โบนัสประจำปี 2.รถรับส่งพนักงาน 3.งานเลี้ยง ปีใหม่ 4.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5.ประกันชีวิต, อุบัติเหตุและทุพพลภาพ (AIA) 6.ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน-นอก) 7.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย…

11 March 2016 | 11:44 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments