เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานสงขลา

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานสงขลา

จังหวัดสงขลา – กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-SERVE GROUP) ประกอบด้วย 13 บริษัทในเครือ ภายใต้บริษัท “V-SERVE Logistics Limited” เป็นแกนหลัก เป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 30 ปี มีทุนจดทะเบียนรวมกันประมาณ 68,400,000 บาท และมีพนักงานประจำกว่า 400 คน สวัสดิการ – ตามตกลง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสำนักงานสงขลา รายละเอียดของงาน 1. บันทึกบัญชีทั่วไปทั้งด้านรับและด้านจ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีเบื้องต้น 3…. ประสานงานกับสมุห์บัญชี และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน 298/81 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามความสามารถและประสบการณ์ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์งานบัญชีโดยตรงอย่างน้อย 1 ปี มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน รับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีม สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสะเดา หรือพื้นที่ใกล้เคียง สา…

11 October 2017 | 10:47 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments