เจ้าหน้าที่บัญชีฟาร์มน่าน ประจำจังหวัดน่าน

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีฟาร์มน่าน ประจำจังหวัดน่าน

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด – จังหวัดน่าน – เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2547 เป็นโรงชำแหละสุกรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำพูน สามารถชำแหละสุกรได้ 50 ตัว/ชม. เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละให้กับลูกค้าและร้านจำหน่ายเนื้อสุกร ภายใต้แบรนด์สินค้าชื่อ “หมูอินเตอร์” และ “พีพี หมูสด” โดยมีสาขากระจายอยู่ในเขตพื้นจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง และมีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสุกรและเนื้อสุกรชำแหละ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้บริโภคในอนาคต ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีฟาร์มน่าน ประจำจังหวัดน่าน รายละเอียดของงาน 1.จัดทำเอกสารรายรับ… – รายจ่ายประจำฟาร์ม 2.จัดทำเอกสารรายรับ – รายจ่ายสินค้าประจำฟาร์ม 3.จัดทำเอกสารเงินเดือนประจำฟาร์ม 4.จัดทำเอกสารประกันสังคมพนักงานประจำฟาร์ม 5.ตรวจสอบเอกสารของฟาร์ม 6.ตรวจสอบสต๊อคสินค้าคงคลัง 7.อื่นๆ ตามคำสั่งผํ้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน หมูอินเตอร์น่าน ต.บ้านดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 45 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน…

18 March 2019 | 11:57 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments