เจ้าหน้าที่บัญชี(วุฒิ ป.ตรี.) ด่วน พัทยา ชลบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชี(วุฒิ ป.ตรี.) ด่วน พัทยา ชลบุรี

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 23 – 45 year(ปี) ประสบการณ์ Experience : 0 year(ปี) ระดับการศึกษา Qualification : ปวส. / อนุปริญญา ขึ้นไป ติดต่อ Contact : ฝ่ายบุคคล HR โทรศัพท์ Telephone : 038-428374 เว็บไซต์ Website : พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล จำกัด ที่อยู่ที่ติดต่อ 255/4 หมู่9 ซอย พัทยา 4 ถนน พัทยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง, จ.ชลบุรี – 20150 Thailand » » ผู้รับสมัคร : ฝ่ายบุคคล HR โทรศัพท์ : 038-428374 แฟกซ์ : 038-422773 เว็บไ…แนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อม…

23 April 2017 | 7:36 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments