เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์

กรุงเทพฯ – ที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชายหรือหญิง อายุ25-35ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (MS Offices และ โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน) 5. มีความรอบคอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี…บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา เป็นผู้ผลิตหนังสือเรียน ผลิตตำราเรียน และสื่อการเรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับชั้นนำของกลุ่มธุรกิจนี้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ทันสมัยเป็นสากล เพื่อให้เด็กไทยได้ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างไกล ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการศึกษาไทย มาร่วมงานขับเคลื่อนอุดมการณ์ไปด้วยกัน เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ รา…

24 November 2015 | 7:22 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments