เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

จังหวัดปทุมธานี – บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี งานทางด้านบริหาร • กำหนดและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ • ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดงบการเงินใ…นแต่ละงวดให้ถูกต้องและทันกำหนด • บริหารงาน ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีคลังสินค้าได้ • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ • ควบคุมและประสานงานในการจัดทำรายการภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ งานด้านปฏิบัติการ 1 ดูแลงานบัญชีรับ-จ่าย (วางบิล,รับเช็ค,จ่ายชำระหนี้/ค่าใช้จ่ายบริษัท) 2. จัดทำภาษี ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30 3. ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี 4. Cash flow 5. ประสานงานผู้สอบบัญชี 6. จัดทำรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 7. ดูแลสต็อก อ…

8 October 2017 | 6:27 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments