เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท เอ็ม.ดี. ทรานสปอร์ต จำกัด – ตำบลม่วง, อำเภอมหาชนะชัย, จังหวัดยโสธร – จังหวัดชลบุรี – ีในการทำงาน มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office (Word/Excel) มีทักษะในการสื่อสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี ประสบการณ์ไม่จำเป็น ถ้ามีใจและตั้งใจ เราพร้อมจะให้โอกาศทุกๆคน สวัสดิการ -ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด -เงินพิเศษประจำปี -เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร -ประกันอุบัติเหตุ AIA -สวัสดิการณ์ช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรพนักงาน -กองทุนประกันสังคม -ชุดยูนิฟอร์ม -วันหยุดพักร้อนประจำปี -วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ต…- ทำบัญชี รับบิล วางบิล – จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล ออกใบกำกับภาษี – ทำใบเสนอราคาลูกค้า – ติดต่อประสานงาน ตามเอกสาร – เตรียมเอกสารภาษีซื้อ/ขาย ภาษีประจำปี – จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร – งานธุรการอื่นๆ อายุ 25- 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบสูง คล่องแคล่ว เรียนรู้เร็ว ไหวพริบดี ซื่อสัตย์ ไฝ่รู้และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทัศนคติที่ด…

5 April 2017 | 7:59 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments