เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/Accounting & Finance Officer (ประจำฉะเชิงเทรา)

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/Accounting & Finance Officer (ประจำฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ัวหน้ากลุ่มขึ้นไป) ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถตู้รับ – ส่งเส้นบางนา – ตราด จากโฮมโปรกิ่งแก้วมาบริษัท (เฉพาะสาขาฉะเชิงเทรา) มีรถยนต์ให้ใช้ในงาน (เฉพาะตำแหน่งตัวแทนขาย) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน/Accounting & Finance Officer (ประจำฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน 1. ทำข้อมูลการ ซื้อขายและอื่นๆเพื่อประกอบ บัญชี BOI 2. จัดทำงบบัญชี BOI 3. รับผิดชอบ สินทรัพย์ Assets ในสาขาเวลโกรว์ 4. สุ่มตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 5. รับผิดชอบเงินสดย่อย สาขา เวลโกรว์ 6. ติดต่อง…านภายนอก เช่น ธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มีประสบการณ์ด้านระบบบัญชี GL , Costing , BOI และ Cash flow จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ระบบภาษีที่เกียวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (มีความรู้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถขับรถได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สนใจสมัครด้วย…

11 February 2017 | 11:43 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments