เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของ ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้ เจ้าหน้าบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้จ…กเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีความรู้บัญชีพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้ ตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม…

18 August 2017 | 3:56 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments