เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งและการดำเนินงาน จากบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของ ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานใน 3 จังหวัด คือ จ.เชียงใหม่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้ เจ้าหน้าบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ 1 ตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะผู้จ… ส่งเอกสารการสมัครงานมาได้ที่ thairakpa.org กรุณาส่งทาง E-mail เท่านั้น Contact :…

24 September 2017 | 4:23 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments