เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ )

จังหวัดเชียงใหม่ – เจ้าหน้าที่บัญชีโครงการ ( จังหวัดเชียงใหม่ ) วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนี้ ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่ายของโครงการ และ บันทึกบัญชีโครงการ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และ เป็นไปตามระเบียบนโยบายขององค์กร รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในงาน 1.การวางแผนการการจัดทำงบประมาณโครงการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการให้มีการจัดทำงบประมาณโครงการ/ปรับแผนงบประมาณ จัดทำ LEAP Budget Template ประสานงานให…ายละเอียดสินค้าคงเหลือจัดส่งให้สมุห์บัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานการเงิน จัดทำรายงาน Aging Analysis นำเสนอรายงานการเงินประจำเดือนให้ผู้จัดการโปรแกรมพิจารณาอนุมัติ และ จัดเก็บ ประสานงานให้ทางโครงการอธิบาย Variance สำหรับ Combine Core Project & Logframe Post รายงาน Project Logframe และ Combine Core Project & Logframe ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อจัดทำ คาดการณ์ค่าใช้จ่าย งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Contact : recruitment@wvthailand.org…

20 March 2018 | 6:14 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments