เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดลำปาง – บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศ ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 60 ปี รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางการค้า เช่น Bancassurance ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าองค์การ เป็นต้น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2285-8558, Fax : 0-2610-2142 Website : เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที) – เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี – วุฒิการศึกษาระดับปริญญ…าตรี สาขาการบัญชี – มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักการบริการ – มัทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี – มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **Walk-in Interview ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่** **ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.** Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : – รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขา เช่น การรับช…

2 February 2017 | 11:51 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments