เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำวิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำวิภารามสมุทรสาคร) -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft ได้ -ปิดบัญชีได้ -ตรวจสอบค่าธรรมเนียมแพทย์ -บริหารจัดการด้านภาษี อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศหญิง 2. 2. อายุไม่เกิน 30 ปี 3. 3.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี 4. 4.หากมีประสบการณ์งานบัญชีโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ หมายเหตุ : * กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ 1….รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร 5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี) 6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 8.วุฒิบัติการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวิภาราม จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน 1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. 2.ส่ง Resume มาที่ HR@VIBHARAM.COM บริษัท โรงพยาบาลวิภา…

6 September 2015 | 7:27 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments