เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด – ตำบลบ้านแฮด, อำเภอบ้านแฮด, จังหวัดขอนแก่น – กจากนี้ยังเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ระบบสายส่ง ขนาด 23 KV, 69 KV และ 115 KV ของการไฟฟ้าภูมิภาค, การไฟฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯลฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ ซื่อสัตย์ ขยัน และรักความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น) 1.ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากรายการนำฝากเช็ค 2.รับเช็ค – จ่ายเช็ค 3.สรุปรายงานการจ่ายเช็คประจำเดือน 4.อื่นที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.โบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี 2.ชุดยูนิฟอร์ม 3…บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ขนส่ง และธุรกิจติดตั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” STEC” ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ โดยคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 20 ปี และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับเหมางานด้านก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ และงานเอกชน นอ…

26 March 2017 | 4:28 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments