เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

รับสมัครงาน งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) – พระโขนง, กรุงเทพฯ – บางนา, กรุงเทพฯ – ่อตั้งโดย ดร.รูดอล์ฟ คริสเตียนีและกัปตันอากี้ นีลเส็น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2447 โดยผลงานในปีแรกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสร้างสะพาน งานวิศวกรรมทางทะเล และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ในระยะเวลาไม่ถึงสิบปีต่อมา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ได้เปิดสำนักงานนอกประเทศเดนมาร์กแห่งแรกที่เมืองแฮมเบอร์ก ประเทศเยอรมัน ในปี 2451 จากนั้น ได้ขยายการดำเนินธุรกิจในยุโรป เอเซีย อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สำคัญๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอาคารสูง ถนน สะพาน เขื่อน ท่าเรือ อุโม… อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์ สวัสดิการ สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 100-250 บาท/วัน 2. เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 100-250 บาท/วัน 3. ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. เงินเกษียณอายุ/บำเหน็จ 6. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 12000/ปี 7. ค่ารักษาพยาบาลกรณีทันตกรรม ปีละไม่เกิน1,000./บาท 8. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน 9. ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 10. ประกันชีวิต 11. ประกันอุบัติเหตุ 12. ลาบวช/ประกอบพิธีกร…

7 November 2015 | 8:37 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments