เจ้าหน้าที่บัญชี AR

รับสมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บัญชี AR

GMO-z com NetDesign Holdings Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Dindaeng Bangkok 15000 – 20000 เงินเดือน (THB) ทักษะภาษาญี่ปุ่น : None ทักษะภาษาอังกฤษ : None คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติ : Thai เพศ : N/A อายุ : 22-30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประเภทของการทำงาน : งานประจำ ประสบการณ์การทำงาน : 1 – 2 ปี จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบ – ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ Function: AP – ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ – ตร…วจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เพื่อประกอบในการลงนามอนุมัติการจ่ายเงินของผู้มีอำนาจลงนาม – จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด.1,3,53,54, สปส 10-1 – จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ – บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ – จัดเก็บใบสำคัญจ่าย เรียงตามเลขที่ให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็ว – จัดทำใบสรุปยอดและจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน คุณสมบัติ – ไม่จำกัดเพศ – อายุ 22-30 – ระดับการศึกษา ปริญญ…

5 August 2017 | 7:57 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments