เจ้าหน้าที่บัญชี (GL) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บัญชี (GL) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

ตำบลสวนใหญ่, อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี – ืออีกคน…ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! เจ้าหน้าที่บัญชี (GL) ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี รายละเอียดงาน : 1.บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย 2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.บันทึกรายงานทรัพย์สิน 4.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการต่างๆ ณ วันสิ้นงวด 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน : ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี อัตราที่รับ : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้าง บาท คุณสมบัติผ…กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ไก่บ้านตะนาวศรี” คือความภาคภูมิใจของพวกเรา “กลุ่มตะนาวศรี” เป็นผู้นำและคิดค้นการผลิตสายพันธุ์ไก่บ้านไทยที่โดดเด่น ทั้งมาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรอง และคุณภาพของเนื้อไก่ ทำให้ผู้คนขนานนามไก่บ้านตะนาวศรีว่า “ไก่บ้านเลี้ยงด้วยสมุนไพร ปลอดภัยต่อสุขภาพ” เรามีฟาร์มเลี้ยงระบบปิดตามมาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี (GAP) บนเนื้อที่กว่า 237 ไร่ และมีโรงงานผลิตไก่บ้านที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, HALAL และมาตรฐานการส่งออก (EST.197) ปัจจุบ…

2 January 2017 | 8:59 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments