เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

พญาไท, กรุงเทพฯ – ให้กับ หน่วยงาน Individual Fundraising และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสมัคร กรุณาส่งเอกสารสมัครงานและเรซูเม่มาที่อีเมลล์ hr.th@wwfgreatermekong.org หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย เลขที่ 92/2 ซอยพหลโยธิน 5 (ซอยราชครู) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-619-8534 ต่อ 106, 412 ข้อมูลองค์กร WWF เข้ามาดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน…มายในการขยายขอบเขตความร่วมมือและการทำงานด้านอนุรักษ์ให้กว้างไกลครอบคลุมสู่ระดับภูมิภาค ซึ่งจะให้ความสำคัญต่อ 4 เขตภูมินิเวศที่ระบุไว้ใน WWF Global200 อันประกอบด้วยเขตภูมินิเวศเทือกเขาตะนาวศรี-ถนนธงชัย ป่าดิบแล้งในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ลุ่มน้ำโขงทะเลอันดามัน “ปกป้องสัตว์ป่าและระบบนิเวศ มุ่งยุติความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คือหน้าที่ของ WWF ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.wwf.or.th/about_wwf/wwf_thailand_history/…

16 July 2017 | 3:12 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments