เจ้าหน้าที่บุคคล@โรบินสัน ปราจีนบุรี | ฉะเชิงเทรา (CDG)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บุคคล@โรบินสัน ปราจีนบุรี | ฉะเชิงเทรา (CDG)

จังหวัดปราจีนบุรี – จังหวัดฉะเชิงเทรา – าพยาบาล 40,000 บาทต่อปี (รวมค่าทันตกรรม 2,000 บาท) เงินช่วยเหลือบุตร โบนัส, ปรับเงินเดือน วันลาพักร้อน, วันหยุดประจำปี ยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล@โรบินสัน ปราจีนบุรี | ฉะเชิงเทรา (CDG) รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานการบริการในด้านงานบุคคลเช่น สวัสดิการ ประกันสังคม Personal admin 2. ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลแกระดับหัวหน้างานขึ้นไป 3. ตรวจเช็คสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ม…ีความพร้อมในการใช้งานและได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4. ประสานงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของบริษัท 5. กำกับดูแลการเผยแพร่ข่าวสาร สื่อต่างๆ ให้พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน 6. ดำเนินการดูแลทางด้านพนักงานสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ และดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน โรบินสัน ปราจีนบุรี และโรบินสัน ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างของบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจงานทางด้านการบริหารงานบ…

25 June 2016 | 10:29 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments