เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ประจำที่ ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ประจำที่ ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ

บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด – จังหวัดศรีสะเกษ – ิษัท ยู-พาร์ค จำกัด บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ประจำที่ ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ 1. งานทะเบียนและประวัติ 1.1 คีย์ประวัติพนักงานใหม่ และจัดเก็บเอกสารประวัติพนักงาน 1.2 แก้ไข อัพเดท เปลียนแปลงข้อมูลพนักงาน 1.3 บันทึก การลาออกพนักงานในโปรแกรม 1.4 บันทึก การกระทำความผิดทางวินัย 1.5 จัดทำรายงานพนักงานเข้าใหม่ และ พนักงานลาออก ประจำเดือน เพื่ออัพเดทข้อมูลทะเบียนประกันสังคม 2. งาน Timer และ การบันทึกเวลา 2.1 ดึงข้อมูลการบันทึกเวลาการมาทำงานและตรวจสอบประจำวัน,ประจำเดือน…ิญญาตรีตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. – ต้องมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ อย่าง 3 ปีขึ้นไป 4. – มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน ตรงต่อเวลา 5. – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 6. – สามารถขับรถยนต์ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ วิธีการรับสมัครงาน ส่ง Resume สมัครงานมาที่ sitthiwat.mo@shc.co.th โทร 091-0190054 บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด ติดต่อ : ฝ่ายบุคคลและธุรการ 279/3 ซ.แจ้งสนิท 11 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำ…

9 December 2015 | 8:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments