เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี – เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี บริษัทฯ ต้องการบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกิจการ สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ โบนัส งานเลี้ยงสังสรรค์ ชุด Uniform สวัสดิการอาหาร สวัสดิการบ้านพัก เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ประกันสังคม กองทุนทดแทน วันหยุด วันลา วันหยุดประเพณี สวัสดิการอื่นๆที่เป็นไปตามกฎหมาย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี) รายละเอียดของงาน -จัดระบบบริหารงานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตใ…นองค์กร -จัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานและบรรจุให้เหมาะสมกับงาน -พิจารณาโครงสร้างองค์กรเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของบุคคลากรได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน คล่องตัว อัธยาสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ความยุติธรรม ทัศนคติดี มนุษย…

20 November 2015 | 11:11 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments