เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี)

จังหวัดสุพรรณบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล (สุพรรณบุรี) รา…ยละเอียดของงาน – รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน หน่วยงาน สำนักงาน – รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน – รับผิดชอบงานสรรหานักศึกษาสหกิจ – รับผิดชอบงานเบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล – งานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ – งานสหกิจศึกษา – การจัดกิจกรรมด้านงาน Engagement ทีมขาย สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา รัฐศาสตร์ , สังคมศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์ ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน การสรรหาและว่าจ้าง สำหรับตำแหน่งง…

1 February 2017 | 11:31 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments