เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป

กรมการปกครอง – พระนคร, กรุงเทพฯ – Job information Reference Id: Bkp_0003059 Company: Position name: เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป Job location: Non-Thais allowed: No Job type: Permanent Vacancy: 160 Gender: Male or Female , Military status passed Age: non definite age Nationality: ไทย Job level: Officer Experience: N/A Education: Senior vocational high school up Monthly salary range: 11,500 – 12,650 B Job field(s): Copy short url Press Control + C to copy 0 0 Job description ปฏิบัติงา…นในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑. ด้านการปฏิบัติการ (๑) ปฏิบัติงานในฐานผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพื่อใ…

22 May 2016 | 4:26 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments