เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านตราสารหนี้และตราสารทุน

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านตราสารหนี้และตราสารทุน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพฯ – ราในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการด้านตราสารหนี้และตราสารทุน หน้าที่ความรับผิดชอบ • ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจและภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการลงทุน • บันทึกข้อมูลการลงทุนในระบบและรายงานการลงทุนประเภทต่างๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินการวางเงินหรือเปลี่ยนแปลงการวางเงินสำรองประกันภัยและการวางหลักทรัพย์ประกันของบริษัท เมื่อหลักทรัพย์ครบกำหนด • ศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติการลงทุนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต และตราสารทางการเงิน • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภ…ายในและภายนอกองค์กร • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท สวัสดิการ : รายได้ประจำ ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานภายนอก ค่ารักษาพยาบาล , ค่าทันตกรรม เงินรางวัล (โบนัสประจำปี) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตกลุ่ม เครื่องแบบพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงานด้านอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 2. • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 3. • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 4. • มีความสามารถในการจัดทำรายงานการลงทุน 5. • ม…

1 December 2017 | 5:41 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments